Współpraca z HFPC

Strona główna / Aktualności / Współpraca z HFPC

Kancelaria wspiera pro bono Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka prowadząc postępowania cywilne w sprawach istotnych z punktu widzenia interesu publicznego.  Aktualnie, Kancelaria prowadzi dwa postępowania cywilne przed Sądem Okręgowym dla Warszawy – Pragi w Warszawie: postępowanie o zapłatę odszkodowania oraz postępowanie z tzw. skargi pauliańskiej.

W ramach Programu Spraw Precedensowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystępuje lub rozpoczyna strategicznie ważne postępowania sądowe i administracyjne.  Program dąży do uzyskania przełomowych wyroków, zmieniających praktykę lub przepisy prawne w konkretnych kwestiach prawnych budzących poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw człowieka.  Działalność Programu dotyczy szeroko rozumianych praw człowieka, zarówno w relacjach pomiędzy jednostką a państwem, jak i pomiędzy podmiotami prywatnymi.