“Łańcuchowa” odpowiedzialność podatkowa

Aktualności
Kancelarii udało się doprowadzić do zmiany decyzji naczelnika urzędu skarbowego, który orzekł – na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej – o odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe przeniesione na tę spółkę – jako komplementariusza – ze spółki komandytowej w trybie art. 115 Ordynacji podatkowej.  Z ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydanej w wyniku wniesionego przez Kancelarię odwołania wynika, że niemożliwe jest „łańcuszkowe” przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na kolejne podmioty.
Czytaj więcej

Współpraca z HFPC

Aktualności
Kancelaria wspiera pro bono Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka prowadząc postępowania cywilne w sprawach istotnych z punktu widzenia interesu publicznego.  Aktualnie, Kancelaria prowadzi dwa postępowania cywilne przed Sądem Okręgowym dla Warszawy – Pragi w Warszawie: postępowanie o zapłatę odszkodowania oraz postępowanie z tzw. skargi pauliańskiej. (więcej…)
Czytaj więcej