Specjalizacja

Strona główna / Specjalizacja

Praktyka Pilch Wąsik Kancelaria Radców Prawnych sp.p. obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego i podatkowego.  Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w:

  • prawie obrotu nieruchomościami oraz wszelkich innych kwestiach związanych z nieruchomościami, w tym, kwestiach związanych z planowaniem przestrzennym, procesem budowlanym, podziałami nieruchomości oraz sporami związanymi z nieruchomościami,
  • prawie spółek, w tym w szczególności w zakresie doradztwa z zakresu zgodności z wymaganiami regulacyjnymi,
  • badaniach stanu prawnego (w tym podatkowego) spółek i nieruchomości,
  • prawie własności przemysłowej, w tym w szczególności w zakresie komercjalizacji wynalazków i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej,
  • prawie pracy oraz sporach pracowniczych,
  • prawie podatkowym, w tym w szczególności w zakresie planowania podatkowego, optymalizacji podatkowej, podatku VAT, podatków dochodowych, dokumentacji z zakresu cen transferowych,
  • postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz arbitrażowych.

Pilch Wąsik Kancelaria Radców Prawnych sp.p. współpracuje także z gronem wybitnych specjalistów z wielu innych dziedzin prawa.  Dlatego, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dziedziną prawa niewymienioną powyżej, prosimy o kontakt pod adresem: info@pwlegal.pl.  Postaramy się zapewnić Państwu specjalistyczną obsługę w każdej przydatnej Państwu dziedzinie.