“Łańcuchowa” odpowiedzialność podatkowa

Aktualności
Kancelarii udało się doprowadzić do zmiany decyzji naczelnika urzędu skarbowego, który orzekł – na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej – o odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe przeniesione na tę spółkę – jako komplementariusza – ze spółki komandytowej w trybie art. 115 Ordynacji podatkowej.  Z ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydanej w wyniku wniesionego przez Kancelarię odwołania wynika, że niemożliwe jest „łańcuszkowe” przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na kolejne podmioty.
Czytaj więcej