Współpraca z HFPC

Aktualności
Kancelaria wspiera pro bono Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka prowadząc postępowania cywilne w sprawach istotnych z punktu widzenia interesu publicznego.  Aktualnie, Kancelaria prowadzi dwa postępowania cywilne przed Sądem Okręgowym dla Warszawy – Pragi w Warszawie: postępowanie o zapłatę odszkodowania oraz postępowanie z tzw. skargi pauliańskiej. (więcej…)
Czytaj więcej